Vinnarna av Svenska Monteringspriset 2019

Notis · 2019-03-13

Vinnarna av Svenska Monteringspriset 2019

Svenska Monteringspriset delades idag ut för 18e gången. Pristagarna är Filip Palmkvist och Robert Turesson vid CEJN AB i Skövde. De får priset för sitt arbete med att driva fram utvecklingen av ett flexibelt och skalbart monteringssystem baserat på ny teknik. På bilden från vänster prisutdelare Hans Reich från Produktionslyftet tillsammans med pristagarna Robert Turesson och Filip Palmkvist.

– Årets pristagare har på ett föredömligt sett drivit utvecklingen framåt på företaget genom att experimentera och lära sig ny teknik, kombinerat dessa på bästa sett, samt byggt en applikation där hela tänket kan rullas ut brett i fabriken, säger Hans Reich.

Juryns motivering:

”Filip Palmkvist och Robert Turesson har tillsammans utvecklat såväl arbetssätt som teknik för att automatisera montering av CEJNs produkter. De har haft flexibilitet och skalbarhet som tydliga ledstjärnor och därvid nyttjat nya tekniker som kollaborativa robotar och 3D-printning. Den första installerade cellen har lett till väsentligt lägre produktionskostnad och förbättrad produktfunktion. Ett ergonomiskt problem har lösts på ett sätt som företaget kan tillämpa på många produkter. Cellen visar hur automation av små serier kan vara lönsam givet att man tänker långsiktigt. Pristagarnas arbete har bidragit till att CEJN idag har en ny plattform att stå på gällande vidare utveckling av produktionen. Filip Palmkvists och Robert Turessons arbete utgör därmed ett föredöme för svensk industri.”

Priset består av ett konstverk av konstnärinnan Ebba von Wachenfeldt och 20 000 kronor. Mer vet hans.reich@chalmers.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer