VINNOVA satsar på Produktionslyftet

Notis · 2013-01-30


Produktionslyftet skapar ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag i Sverige. En utvärdering visar att programmet har gett mycket goda resultat hos deltagande företag. Produktionslyftet får därför VINNOVAs fortsatta förtroende med 25 miljoner kronor under 2013-2014.

– Produktionslyftet kommer även i fortsättningen att knyta an till aktuell forskning och utbildning. Små och medelstora tillverkande företag är hårt utsatta på en global marknad och den kunskap och metodik som Produktionslyftet bidrar med har visat sig förbättra förutsättningarna för deras konkurrenskraft, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på VINNOVA (bilden).

Hela pressmeddelandet finns att läsa på VINNOVAs hemsida. Mer information har Produktionslyftets programdirektör birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer