Visualisering och struktur i Partille

Notis · 2013-11-29

Hos Milleteknik i Partille har ett första möte genomförts i anslutning till projektstyrningstavlan, ett mycket väl genomfört möte med stort engagemang och bra utfall. Företaget har struktur och ordning med en tydlig visualisering av sina utvecklingsprojekt. Prioriteringstavlan med kommande veckas aktiviteter fungerar också mycket bra. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer