Westbaltic Components AB, Töcksfors avslutar starkt

Notis · 2009-12-28

I början av december var det dags för avslutning för Westbaltic Components i Töcksfors. Företaget startade sitt Lean-arbete redan 2003, men ville utveckla det ytterligare med Produktionslyftet. Företaget har tagit fram sitt eget produktionssystem – SMART – som tillsammans med Lean-coacherna Lars Eskilsson och Bosse Warg utvecklats till en SMART-handbok och distribuerats till alla anställda. Här finns företagets principer samt exempel på vad SMART-huset innebär konkret för verksamheten (bilden visar SMART-gruppen med Produktionslyftets Bo Warg till höger). Under tiden med Produktionslyftet har företaget även hunnit skapa ett rum med en tavla för styrningen av verksamheten. Varje vecka samlas produktionsledare och representanter för stödfunktioner kring tavlan och diskuterar kommande produktionsplaner. Gröna, gula och röda markeringar visar läget med avseende på Säkerhet, Kvalitet, Beläggning och Bemanning. Mötet tar ca 20 minuter vilket är välinvesterad tid. Mer vet bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer