Willo i Växjö tillverkar precisionsdetaljer för industrikunder över hela världen. Under 2019 gick de in i Produktionslyftet för att förstärka sitt medarbetarengagemang och kvalitetsarbete. Insatserna har gett bra resultat och flera positiva sidoeffekter.

”Den kanske viktigaste lärdomen för oss är att det krävs samsyn och tvärfunktionellt samarbete för att förbättra flödet i verksamheten. Tidigare arbetade vi i en mindre grupp med dessa frågor, nu söker vi ett betydligt bredare engagemang inom hela organisationen.”

Jennie Forzén, förbättringskoordinator på Willo

Bakgrund och utmaning

Willos grundbehov var att de ville minska sina internkassationer. En allt för stor andel av de produkter som tillverkades fastnade i kvalitetskontrollen och kasserades i stället för att skickas ut till kunderna. De ville också eliminera den interna stressen i organisationen.

Fokus i Produktionslyftets insatser

I ett pilotprojekt tittade Willo på möjligheten att minska kassationerna i en avgränsad del av produktionen, en topplugg till kärnkraft inom produktsegmentet Energy. De införde en första kvalitetskontroll tidigt i tillverkningsprocessen, vilket gav möjlighet att stoppa produktionen om fel upptäcktes, i stället för att kassera färdiga produkter efter en avslutande kontroll.

Willo har även arbetat med supportorganisationens arbetssätt, projektledning, daglig styrning och ledarskap.

Resultat

  1. Daglig målstyrning har introducerats
  2. Minskade kassationer
  3. Kortare ledtid i projekten
  4. Bättre arbetsmiljö
  5. Stärkt teamkänsla och kommunikation mellan funktioner och avdelningar
  6. Lättare att säkerställa kvaliteten genom bättre stöd och mer genomarbetade underlag

Några exempel på utveckling av KPI:er:

Mer om Willo

Willo tillverkar precisionsdetaljer för industrikunder över hela världen, till exempel svarvade komponenter för verksamheter med höga kvalitetskrav. Kunderna finns bland annat inom medicinteknik och kränkraftsindustrin.

Ort: Växjö
Antal anställda: 118 (2022)
Omsättning: 204 miljoner (2022)
Deltog i Produktionslyftet: 2019–2022
Webbplats: willo.se
Coach Produktionslyftet: Lars-Gustaf Gustafsson

Relaterad innehåll

Läs artikel om Willys arbete med Produktionslyftet →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer