Workshop med Ekolyftet – konkurrenskraft genom hållbar utveckling

Notis · 2013-04-30

Nu påbörjas bygget av Ekolyftet med en workshop den 23 maj i Stockholm. Ekolyftet är en utveckling av Swereas satsning på Ekodesign och inspirerat av Produktionslyftet, där det pågår en dialog mellan de båda ”lyften” och där Produktionslyftet delar med sig av arbetssätt, erfarenheter och metodik.

Ekolyftet avser att stötta företag till att hantera alla hållbarhetskrav till sin fördel och därigenom få ökad konkurrenskraft, samtidigt som de bidrar till ett hållbart samhälle. I dagsläget är det ett Swerea-projekt men tanken är att engagera fler partner på sikt. En Vinnova-finansierad förstudie har under våren genomförts som avser att identifiera hinder och möjligheter kring företags arbete med hållbarhet. Workshopen utgår från resultaten i studien – mer information och anmälan finns under ”Kalendarium” på www.swereaivf.se. Mer information har även birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer