Workshop om förbättringsgrupper

Notis · 2008-06-28

På HT Svarv i Kalix genomfördes i slutet av maj en workshop om förbättringsgrupper för den andra av pilotgrupperna som ska börja med förbättringsarbete i organiserad. Den första större arbetsuppgiften blir att färdigställa det påbörjade 5S-arbetet. Mer vet hans.engstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer