Ytterligare omgång Lean i Arvika

Notis · 2009-12-28

Ännu en omgång i Lean produktion på 7,5 högskolepoäng har startat i Arvika i samarbete med IUC Wermland. Utbildningen, som startade i november, körs vid sammanlagt fem kurstillfällen med studiebesök och workshops hos Volvo Construction Equipment AB (se bild) och Swegon AB. Deltagarna i Arvika är denna gången inte endast från industrin; Lean som affärsstrategi väcker även intresse bland sjukhus, landsting och kommuner. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer