Påminnelse – utvärdering Nominit

Hej och tack för din medverkan vid Produktionslyftets seminarium Let’s Join – Nominits väg mot framtiden!

Vi vill gärna veta vad som var bra och vad som kan förbättras till nästa gång. Därför undrar vi om du har möjlighet att svara på några frågor om seminariet (2-3 minuter). Länk till formuläret hittar du ovan (”Ja, ta mig till frågorna”).

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer