Ansök till Svenska Leanpriset före den 9 maj!

Notis · 2008-03-28

Den ideella föreningen Lean Forum har instiftat ett nytt pris, Svenska Leanpriset. Organisationer och företag inom alla branscher kan nomineras. Regelverk och ansökningsblankett finns på hemsidan www.leanforum.se. I sann Lean-anda ska motiveringen rymmas på ett A3-ark. Mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer