Arbetsgrupp på Husqvarna AB vann Svenska Monteringspriset 2022

Notis · 2022-03-16

Pristagarna från vänster: Urban Persson, Magnus Sjögren, Christopher Andersson och John Håård.

Gruppen på Husqvarna bestående av John Håård, Urban Persson, Magnus Sjögren och Christopher Andersson har under fem år arbetat med att automatisera tillverkningsprocessen och slutmonteringen för motorsågar på fabriken i Huskvarna. Det prisade arbetet har enligt juryn inte bara pågått målmedvetet under lång tid, det innehåller också lysande exempel på tekniskt arbete och samarbete.

– Pristagarna har under lång tid och i tydlig riktning arbetat för att utveckla företagets processer och genom detta ökat sin förmåga att påverka sin egen framtid, säger Produktionslyftets Birgitta Öjmertz, som delade ut priset. Att de nu ökar produktionen i Sverige igen understryker varför gruppens arbete utgör ett föredöme för svensk industri.

Priset består av ett konstverk av Ebba von Wachenfeldt och prisutdelningen genomfördes i samband med Monteringsforums konferens den 16 mars.

Kontakta Daniel Gåsvaer för mer information →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer