Återställning efter Covid-19

Notis · 2020-12-09

Den 10 november genomförde Produktion2030 sin årliga resultatkonferens, denna gång i digitalt format. Temat var ”Återställning efter Covid-19” och konferensen inleddes av vice programchef Johan Stahre samt programchef Cecilia Warrol, som konstaterade att vi inte kommer att kunna återgå till ”det normala” efter corona-krisen. Samtidigt framhöll Cecilia att vi nu har en chans att stanna upp och tillsammans reflektera över utmaningar och möjligheter. Vid konferensen medverkade också Produktionslyftets Birgitta Öjmertz och Jenny Bramell under rubriken ”Ny kunskap och teknik samt möjligheter att testa”, mycket med fokus på de framgåmgsrika Teknikworkshopparna de driver i Produktion2030s regi. Konferensens innehåll fångades också upp på ett innovativt och illustrativt sätt av Frida Panoussis (FridaRit). Produktion2030 har tagit fram en mycket fin sammanställning av konferensen inklusive teckningar – läs den här! Mer information har också Birgitta Öjmertz.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer