Avslutsseminarium hos Richardssons Verktygsservice

Notis · 2022-11-22

Den 10 november genomfördes det avslutande överlämningsmötet på Richardssons Verktygsservice AB i Västervik, som under de senaste två åren har arbetat med Produktionslyftets utvecklingsprogram.

– Nu har vi ett fantastiskt utgångsläge och en bra plattform för fortsatt utveckling, säger Niklas Ejdersjö, vd på Richardssons Verktygsservice. Inflödet av beställningar har ökat, samtidigt som vi som företag har blivit bättre och mer flexibla än tidigare.

Några av resultaten av utvecklingsprogram är att letandet efter material, verktyg och information har minskat betydligt. Företaget har etablerat en systematik som hjälper dem att både göra och tänka rätt. Förbättringarna har medfört att befintliga kunder har börjat lägga fler ordrar, samtidigt som nya strategiska kunder har knutits till företaget.

För mer information, kontakta Produktionslyftets coach David Andersson.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer