Betydelsen av det goda exemplet

Notis · 2021-05-11

Flaggskeppsfabriken är ett projekt där sex världsledande företag valts ut för att dela med sig av kunskap och erfarenhet inom både digital utveckling och kompetensutveckling. Att utgå från deras utvecklingsresa, utmaningar och framgångar ger möjlighet till kunskapsspridning till andra företag, till utbildningsväsende samt andra samhällsaktörer. I projektet har dessutom ett antal inspiratörer bjudits in som föreläsare, där flaggskeppsföretagen valt att lyfta fram några som goda exempel. Bland dessa hittar vi Emballator Lagan Plast med tidigare VDn Christian Silvasti och deras Lean- och digitaliseringsarbete. Är du intresserad av att ta del av erfarenheterna så kan du ladda ner projektets slutrapport här – Emballator Lagan Plast hittar du på sidan 59 – eller lyssna till företagets nuvarande VD Håkan Larsson i Produktionslyftets introduktionsfilm (en halvminut in i filmen). Mer information har Flaggskeppsfabrikens projektledare Kalle Persson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer