Bra puls i Mora

Notis · 2020-06-03

Vid en distansavstämning i slutet av april hos FM Mattsson Mora Group diskuterades aktivitetsuppföljning för bättre puls. De har påbörjat arbetet med att dokumentera nya arbetssätt och arbetet flyter på bra. Under maj har projektgruppen tagit fram en handlingsplan för resurser i projektet och de arbetar med att standardisera arbetsmoment i flödet. Mer information har Marjo Särkimäki.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer