Busstrafik med kontroll över läget

Notis · 2015-08-28

Keolis ansvarar för busstrafiken i Stockholms innerstad och ligger stolta i frontlinjen för mer miljövänlig kollektivtrafik. Med 60 nya hybridbussar och ytterligare 130 gas- och RME-bussar har de det senaste året tagit ett tekniskt jättekliv, men med ny teknik kommer lätt barnsjukdomar och det gäller att verkstäderna står starka när dessa dyker upp på en så stor fordonsflotta.

Med stöd av sin Lean-princip ”Vi har koll på läget” har Keolis infört daglig styrning, vilket varit av stor betydelse för att inom hela personalen hålla kontroll på prioriteringar mellan vanlig service, avhjälpande underhåll och inte minst arbetsmiljöfrågorna. Parallellt med den nya tekniken har företaget också infört bland annat standardiserade arbetssätt för service av de nya bussarna liksom däcksäkerhetsarbete för hela vagnparken. Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer