Dags för Svenska Monteringspriset!

Notis · 2017-11-23

Svenska Monteringspriset 2018 tilldelas en person eller en grupp av personer (det vill säga inte ett företag eller annan juridisk person) som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg eller någon form av hjälpmedel som utgör ett industriellt föredöme och därmed bidrar till utveckling inom monteringsområdet.

Nu kan du nominera dig själv eller föreslå någon annan värdig vinnare. Nomineringar tas emot löpande, men ska vara inkomna senast den 12 januari 2018. Här kan du hämta en pdf med statuter och övrig information. Frågor och nomineringar tas emot av Daniel Gåsvaer.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer