Det börjar lossna …

Ledare · Sandra Mattsson · Forskare · RISE IVF · 2019-04-30

Liksom representanter för Produktionslyftet var också jag på plats i Hannover och mässan där Sverige som partnerland fick en relativt stor roll. Produktionslyftet arbetar mycket med att få upp digitaliseringen på företagens agenda och det var den här utmaningen jag talade om på mässan. Det vi kunde se på både Co-Lab Sweden och WomanPower-konferensen under mässan var att det mesta handlade om små och medelstora företag (SMF), digitalisering och inkludering. Det var roligt och jag känner mig stolt över att vara en del i detta, med energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman som talade på kvinnokonferensen där Sverige framstod som långt framme gällande feminism och alla applåderade och ville flytta hit; lite skämtsamt men ändå med en allvarlig underton.

Själv fick jag möjlighet att berätta om satsning ”Digitaliseringskurs – ur ett kvinnligt perspektiv” med finansiering från Produktion2030 och Tillväxtverket efter ett initiativ från Fordonskomponentgruppen (FKG). Bilden visar Roger Lundin, Molly Rogstadius och mig själv – det är vi som arrangerar FKG-kurserna från RISE IVFs sida. Lite av tankegångarna är hämtade från Volvos kvinnliga konceptbil; vad händer om bara kvinnor tycker till om hur vi kan digitalisera på ett bra sätt? Deltagarna kom från underleverantörsbranschen, en ganska utsatt bransch med höga krav och begränsade resurser och i det här fallet endast kvinnor. Många av dem kom från höga positioner som kvalitetschef, HR-chef, VD etcetera och både kursen och den studieresa vi gjorde till Tyskland handlade om tips och idéer kring hur du som SMF startar din digitaliseringsresa. Några av tipsen är att starta litet, involvera alla samt att ha en långsiktig strategi för förändring och kompetenshantering. Jag kommer för övrigt att hålla motsvarande föredrag på FAIM-konferensen (Flexible Automation and Intelligent Manufacturing) i Limerick på Irland i slutet av juni i år.

Det känns som att det börjar lossna lite. I mitten av april arrangerade jag kursen Smart och proaktivt underhåll hos RISE i Mölndal, en kurs som finansieras av Produktion2030 och där FKG stod för inbjudan. Av de 22 närvarande – föreläsare, arrangörer och deltagare – var det 9 kvinnor. Vid de tidigare 2-3 kurser vi genomfört runt automation eller digitalisering har det varit på sin höjd tio procent kvinnor. Det handlar inte längre om att kvinnor inte finns, åtminstone i Sverige finns de! Nu handlar det mer om att vi måste hitta sätt att hitta dem. På kursen berättade forskaren Anders Skoogh från Chalmers om forskningsresultat som pekade på liknande saker som jag fått fram i arbetet med digitalisering ur ett kvinnligt perspektiv; det handlar om så mycket mer än teknik! För ett bra resultat krävs det små steg och mycket mer fokus på organisationen. Det handlar om innovation, känslor, delaktighet och att förstå sin roll.

Jag brinner för att ta något som är komplext, förklara och sprida det så att alla kan förstå. Just kring digitalisering och inkludering så är det saker vi måste konkretisera och modellera samman så att alla förstår, tar det till sig och kan använda det – det är så viktigt. Alla trender inom Industry 4.0 och digitalisering pekar på detta; själva tekniken kan vi redan. Vi måste förstå och stötta människorna. Här har Produktionslyftet kommit långt i sitt arbete ute hos företagen med styrgrupper, rutiner, värdegrunder och förståelse från start, något som ger dessa företag ett otroligt försprång. Vi ser tydliga framgångsfaktorer hos de företag som genomgått Produktionslyftet: Bättre kvalitet, effektivare flöden, högre beställarkompetens och en förmåga att driva förändringsfrågor. Det sistnämnda är det viktigaste, speciellt med tanke på digitaliseringen där vi idag inte ens kan se alla konsekvenser, eftersom det innebär att de kan ta till sig vilken utmaning som helst.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer