Digital teknikworkshop – projekt cirkulär ekonomi

Notis · 2021-05-17

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbarutveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljö- och samhällsnytta. Delta i denna workshop arrangerad av Produktion2030 för att börja din väg mot cirkulär ekonomi. Workshoppen genomförs tisdag den 25 maj mellan 09:00 och 12:00. En Zoom-länk skickas före workshoppen som är kostnadsfri men kräver anmälan via denna länk!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer