Digitalt årsavslut i Nyköping

Notis · 2021-01-21

Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB avslutade strax före jul 2020 års Produktionslyftsarbete med ett väl fungerande digitalt möte via Zoom. Rutinerna börjar sätta sig, allt fungerade bra förutom något litet teknikstrul. Det var givande och bra diskussioner om det kommande arbetet med stor delaktighet, speciellt när det kom till arbetet i mindre grupper. Trots utmaningen i en relativt oviss framtid så har företaget ett bra systematiskt arbetssätt med en tydlig målbild kring hur deras resa framåt ska se ut. Mer information har Pernilla Hanssen.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer