Digitalt seminarium kring hållbart ledarskap

Notis · 2021-02-12

Under Science Week 2021 hade KTH Leancentrum 560 anmälda till vår dag med fokus på ”Leda hållbart med Lean”; som flest hade vi knappt 400 deltagare med samtidigt! Talarna täckte området ”Hållbart ledarskap” från forskning till praktiskt utförande i både små och stora företag. Saltå Kvarn representerade både MatLust och Produktionslyftet med sin presentation. De lyfte flera gemensamma framgångsfaktorer som exempelvis en tydlig värdegrund, systematik och struktur, förmåga att förklara varför/vad/hur samt stöd och vilja från högsta ledningen. Den stora utmaningen är den psykosociala frågan i ett allt mer digitaliserat arbetsliv. Utvärderingen visar att ämnet är högaktuellt och att deltagarna uppskattar den här typen av seminarium med bredd från såväl akademi som näringsliv med avslutande paneldebatt. Vi kan se att det inte bara är inom akademien som livslångt lärande är viktigt, utan även de mogna företagen fokuserar på det. Mer information har Johanna Strömgren.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer