Driv och uppföljning i Anderstorp

Notis · 2020-05-20

Hos Ingelsten & Co i Anderstorp har styrgruppen ett starkt driv, de ser lösningar och också genomför mycket. De har bland annat tagit fram en digital liggare för offertprocessen vilket ger dem möjlighet till mätning och uppföljning. För uppföljning av nya ordrar har de tagit fram en ny tavla som nu är i bruk. Mer information har Malin Erikson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer