Effektiv framdrift med daglig styrning

Notis · 2021-02-04

Med tanke på corona-läge och avrådan till resor har Stacke Mattsson i Gnosjö arbetat en del på egen hand med handledning via Teams. Det fungerar bra med sammanfattning av nuläge, framtida läge och utmaningar utan att fastna i kringdiskussioner. De kommer att fortsätta att jobba själva växelvis med coachning kring principer och värderingar. I fokus ligger också arbetet med daglig styrning och tavlans funktioner, en förutsättning för att komma vidare på ett effektivt sätt. Mer information har Daniel Gåsvaer.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer