Engagemang och daglig styrning

Notis · 2019-04-30

I pilotområdet hos PlastoMer Sweden AB i Västervik har de börjat med daglig styrning. Det är ett bra engagemang i pilotgruppen som arbetat med de nyckeltal och utmaningar som möter företagets övergripande utmaningar. På bilden ses styrgruppen gå igenom nyckeltalen – mer information har Tomas Wigerfelt.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer