Engagemang på topp i Växjö

Notis · 2020-04-16

Hos Willo AB i Växjö har styrgruppen nått samsyn kring deras närmaste utmaningar. De har gått noggrant tillväga och diskuterat både utmaningar liksom principer och arbetssätt/metoder och hur allt hänger ihop. Nu har precis arbetet med den första pilotgruppen startat och engagemanget är på topp för att gå till handling och jobba praktiskt mot uppsatta mål. Mer information har Sylvia Kiellarson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer