Engagerade medarbetare med Lean-introduktion

Notis · 2021-06-07

Laserstans TechPro i Svedala har precis slutit avtal med Produktionslyftet med avtalsskrivning och uppstart. Ett bra möte har redan genomförts med engagerade medarbetare och en Lean-introduktion med ledningen kommer att arrangeras i slutet av juni, med fortsatt arbete planerat efter semestern. Mer information har Bengt Gebert.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer