Enorm potential för den som verkligen förstår

Ledare · Hans Reich • Produktionslyftet · 2015-08-28

Många nyckeltal som handlar om effektivitet säger att svensk industri skulle kunna fördubbla sin produktion med befintlig utrustning och infrastruktur. Vad jag har kommit till insikt om är att förståelsen för detta är låg såväl hos företagsledningarna och styrelserna som i samhället i stort. Fortfarande styrs det på högre kvartalsvinst ur ineffektiva företag genom att försöka jobba ännu hårdare, när vi istället borde samarbeta – samhälle, företag, akademi – för att ta bort slöserier och hushålla med tid, pengar, material och människor.

En stor del av min yrkeserfarenhet kommer från svensk bilindustri, där jag bland annat ansvarat för leverantörsutveckling. Det är ett viktigt jobb med tanke på att 50-80 procent av värdeskapandet i våra stora företag skapas i leverantörsledet. Sedan jag lämnade bilindustrin vid millennieskiftet har jag besökt över 500 tillverkande företag i olika branscher runtom hela Sverige. Syftet har varit att öppna styrelsernas, ledningarnas och personalens ögon för den enorma potential som finns i våra företag men som inte utnyttjas.

Jag har under de senaste åren även sett fantastiska exempel på företag som med hjälp av Produktionslyftet gjort enorma framsteg, där vd tillsammans med fackföreningsordförande stolt presenterar deras utveckling sedan de lagt om kursen. Mitt i deras entusiasm och glädje brukar jag fråga: ”Om nu Lean är så bra, varför väntade du tills Produktionslyftet kom, varför startade du inte tidigare? Du har ju varit vd i många år!” Då blir det alldeles tyst.

Vad det handlar om är det som kallas The Learning Paradox, det vill säga att varken företagsledningar, styrelser eller samhälle kan efterfråga kunskaper de inte känner till. Därför behöver Sverige fortsatt ett kunskapslyft om industrins betydelse för svensk välfärd och kanske ett industrilyft för att bryta gammal kvartalsvinstekonomi innan all verksamhet hamnar hos utländska företag. Under tiden försöker vi sprida förståelsen med alla goda exemplen som finns inom Produktionslyftet och hoppas att det inte krävs 15 år till för att bryta igenom The Learning Paradox.

Hans Reich • Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer