Etablerad koppling mellan daglig styrning och förbättringsgrupper

Notis · 2021-01-29

Hos Richardssons Verktygsservice i Västervik är alla överens om att daglig styrning är avgörande för företagets kommunikation framöver. Behovet av att styra utvecklingen är stort och riktningen är viktig. Dagsläget är dock bra med en etablerad koppling mellan förbättringsgrupper och daglig styrning, där den sistnämnda står för avvikelser och drivet av viktiga förbättringar. Daglig styrning har fungerat bra redan från start och förbättringsgrupperna utgör en viktig funktion i arbetet för att bredda verksamheten. Mer information har David Andersson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer