Falks Metall investerar för framtiden

Artikel · 2022-04-06

Falks Metall i Gnosjö tillverkar metallkomponenter för kunder inom bland annat fordonsbranschen, försvarsindustrin och energisektorn. Den avancerade produktionsprocessen kräver hög kunskapsnivå hos medarbetarna och företaget satsar därför kontinuerligt på utbildning och olika utvecklingsprojekt.

Per och Anna Falk driver familjeföretaget Falks Metall i Gnosjö.

– Hos oss får kunden mer än en färdig komponent, vi erbjuder spårbarhet och mätprotokoll som svarar mot krav i olika branscher och tillämpningar, säger Anna Falk, ansvarig för försäljning och marknadsföring på Falks Metall. I utvecklingen av vårt erbjudande eftersträvar vi hela tiden högsta möjliga teknikgrad och precision, vilket vi upplever skapar ett stort engagemang hos våra medarbetare.

Falks Metall är ett familjeföretag i tredje generationen och det är nu Anna Falks man, Per Falk, som är vd för verksamheten. Företaget har cirka 30 medarbetare och en toppmodern produktionsanläggning på 7 500 kvadratmeter i Gnosjö, Småland.

”För oss var Produktionslyftet en game changer”

Under åren 2013 till 2015 deltog Falks Metall i Produktionslyftets utvecklingsprogram, vilket blev starten på en viktig förändringsresa för företaget.

– För oss har arbetet med Produktionslyftet varit en verklig game changer, säger Anna Falk. Vi fokuserade framför allt på att utforska och beskriva vår värdegrund, vår företagskultur, våra gemensamma mål och struktur för ständiga förbättringar. Detta arbete har blivit en trygg bas och en ledstjärna för hur vi styr verksamheten och hur vi introducerar nya medarbetare på företaget.

Sedan 2016 har företagets omsättning ökat stadigt, med undantag för pandemiåret 2020. Andra positiva effekter är ökad produktivitet och tydligt minskade bristkostnader för kvalitetsavvikelser.

– Det beror till stor del på att projektstyrningen har blivit mycket bättre, med en dedikerad styrtavla som visar alla steg i våra projekt och eventuella avvikelser, säger Anna Falk. Våra medarbetare har en stor yrkesskicklighet och inom alla funktioner i företaget finns det en hög medvetenhet om vikten av att göra rätt saker och leverera felfria produkter till kunderna.

Det finns samtidigt delar där företagsledningen inte anser att de har nått hela vägen, det gäller till exempel förbättringsarbetet.

– Vi har alltid haft en stark förbättringsvilja bland våra medarbetare men vi har inte loggat förbättringarna och vi har även saknat en tydlig process för att värdera och prioritera bland förbättringsförslagen, säger Anna Falk. Vi vill hitta en tydligare struktur för förbättringsarbetet, och även involvera fler inom organisationen.

Forskningsprojekt utvecklar medarbetare och ledare

Falks Metall söker ständigt nya möjligheter till utveckling och just nu medverkar de i det Vinnova-finansierade forskningsprojektet LOOP (Lednings- och organisationsmodell för innovativa, effektiva och socialt hållbara Produktionsteam). Målen med projektet är att utveckla medarbetare och ledare i produktionsteam, höja innovationsförmågan, främja organisatoriskt lärande och sätta fokus på ekonomisk och social hållbarhet. De forskande parterna är Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och RISE.

Workshop inom LOOP-projektet på Falks Metall.

– Projektet hjälper oss att bygga en hållbar produktionsorganisation, med medarbetare som utvecklas och vill jobba kvar, säger Anna Falk. Samtidigt ger det en möjlighet att arbeta vidare med ständiga förbättringar, som jag var inne på tidigare. Vi har fantastiska medarbetare på företaget men från ledningens sida måste vi tydliggöra vilka arbetssätt och verktyg som finns tillgängliga för att driva det systematiska förbättringsarbetet.

Resultaten från LOOP-projektet kommer bland annat att användas för att ta fram ett anpassat arbetsmaterial för utveckling av produktionsteam på små och medelstora företag. Materialet och insikterna från projektet kommer sedan integreras i Produktionslyftets metodik och företagsprogram.

Fortsatt satsning på hållbarhet och klimat

Falks Metall arbetar långsikt och målmedvetet med utveckling och lärande. De vill ständigt gå vidare, hitta nya förbättringspunkter och investera för framtiden. Nästa steg i företagets förändringsresa är att se över verksamhetens resurseffektivitet och klimatavtryck. Även inom detta område är siktet inställt på att arbeta tillsammans med Produktionslyftet.

– Hållbarhet är en viktig framtidsfråga för oss, liksom för hela industrin och samhället, säger Anna Falk. En av våra coacher inom Produktionslyftet bjuder regelbundet in oss till seminarier och andra aktiviteter inom området, det har helt klart byggt upp medvetenheten och intresset. Vi har sneglat på Produktionslyftets projekt Ekolyftet som ett möjligt nästa steg för att ta detta arbete vidare.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer