Film om Smart underhåll

Notis · 2019-12-19

Inom Produktionslyftet har vi drivit ett startprogram med Chalmers med Smart Maintenance mot Lean-baserat underhåll i samarbete med Produktion2030. Här har vi kunnat utnyttja de senaste forskningsresultaten och kombinerat dem med Produktionslyftets metodik, vilket har blivit väldigt lyckat och som vi också tagit fram en kort film där deltagare och arrangörer kommenterar arbetet. Du kan se filmen här – mer information har Lars-Gustaf Gustafsson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer