Flexibilitet och tillväxtvilja

Notis · 2021-05-25

Pilotgruppen hos Henjo i Ljungby, ett företag som ingår i GLS Industries, har fram till början av maj under närmare fyra veckor haft dagligt möte i samband med skiftbyte. Tavlan har de sedan en tidigare workshop utvecklat ytterligare med en tydlig och bra struktur och med den information de tidigare identifierat behov av. De fortsätter arbetet med att utveckla de delarna som handlar om störningar och planering. Trots hög beläggning och orderingång på företaget så visar de en hög flexibilitet och möjlighet och vilja till tillväxt! Mer information har Malin Erikson.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer