Förbättringsaktiviteter, nya rutiner och nyckeltal

Notis · 2021-02-22

Lidhults i Småland planerar som bäst för innehållet i Produktionslyftets tredje och sista fas innan avslut i april/maj. Vi ser en ökad flexibilitet i produktionen genom rotation, fokus på att få måleriet att hantera högre orderingång och en ökad information kring status gällande inkommande material. Styrgruppen har tagit fram en ny tavla som är uppdelad på ett sätt som tydligt visar status på till exempelvis pågående förbättringsaktiviteter, nya rutiner och nyckeltal. Det är roligt att se drivet mot förbättring med ett klimat som tillåter alla att rapportera och åtgärda fel och att tillsammans lösa de utmaningar som finns. Mer information har Malin Erikson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer