Fördelat förbättringsarbete

Notis · 2020-02-06

Hos Lidhults Kök har de inlett arbetet med att utvärdera och utveckla daglig styrning i pilotgruppen liksom att reflektera över det gällande systematiska förbättringsarbetet – de är millimeternoggranna i allt de gör! Förbättringstavlans innehåll och utformning har satts och gruppens första förbättringsmöte har genomförts. De förslag som redan fanns i inkorgen har fördelats ut mellan gruppens deltagare. Efter bara dryga två månader med morgonmöten har de blivit bättre på att synliggöra problem som också löses fortare. De har bättre kontroll på läget i produktionen och har exempelvis insett att såga en order i taget ger bättre ordning, inget sorteringsarbete och färre materialvagnar. Det händer saker hela tiden, stora och små förändringar där allt ingår i ett strukturerat förbättringsarbete! Mer information har Malin Erikson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer