Företag – anmäl ert intresse på www.produktionslyftet.se!

Notis · 2007-04-28

Vi vill komma i kontakt med företag intresserade av att bli ett av de tio pilotföretagen i programmet. Målgruppen är företag inom traditionell tillverkningsindustri med 50 till 250 anställda. Ett första urval sker under maj. Högst upp på hemsidan finns en länk för intresseanmälan – anmäl ditt intresse redan idag!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer