Instegsaktivitet – Kraft att förändra

Innehåll och genomförandeProduktionslyftets metodik → Praktisk information

Instegsaktiviteten ger en inblick i de egna utmaningarna och förutsättningarna samt i Produktionslyftets Lean-baserade metodik. Vi genomför en flödeskartläggning eller ett Lean-spel som vi relaterar till den egna verksamheten. Lärdomarna summeras samt skapar en grund till nästa steg i er utveckling.

Hämta pdf med presentation av instegsaktiviteten →

Innehåll och genomförande

Hur ska ert företag hantera de stora och omvälvande förändringarna i omvärlden och skapa möjligheter framåt? Instegsaktiviteten ger en inblick i de egna utmaningarna och förutsättningarna samt i Produktionslyftets Lean-baserade metodik för att stärka företagets egen förmåga att förbättra och förnya. Vi vill initiera ett första steg till en lärandeprocess i er verksamhet. Ni kommer generera en bild av era utmaningar och lärdomarna skapar en grund till nästa steg i er utveckling.

I normalfallet omfattar aktiviteten ett digitalt förmöte samt 2 träffar, varav minst en på plats. Arbetet leds av en erfaren coach och planeras i dialog med företaget. Instegsaktiviteten omfattar följande delar:

1) Introduktion

Digitalt förmöte på ca 1 timme för att gå igenom förutsättningar i företaget samt val av workshop och upplägg vid träffen.

2) Workshop för inblick i de egna utmaningarna och förutsättningarna

Heldag på plats i företaget med ett av nedanstående alternativa upplägg:

  • Lean-spel: Ett lärorikt och roligt sätt att visualisera förändringsarbete och visa på hur ett flödestänk kan skapa mindre stress, minskade slöserier och högre effektivitet. Det åtföljs av diskussioner, mellan spelomgångarna och efter, om lärdomar och kopplingar till den egna verksamheten. Det är förändringsprocessen och inte resultatet som är i fokus.
  • Flödeskartläggning: Vi ser på ett valt flöde och tillsammans synliggör vi dess nuläge. Vi identifierar utmaningar och förbättringspotential. Möjligheter att effektivisera flödena, förbättra arbetsmiljö samt minska slöserier och miljöpåverkan synliggörs. Detta kan göras både i produktionen och i tjänsteflöden.

3) Strategisk utveckling och nästa steg

En halvdag hos företaget eller digitalt. Hur kan företaget gå vidare? Som sista moment summeras lärdomar och vi fördjupar oss kring förändringsarbete och hur företaget kan arbeta vidare med sin utveckling. Vi kommer in på den övergripande strategiska utvecklingen och ett konkret nästa steg i er utveckling.

Aktiviteten genomförs under cirka 2-4 veckor. Ni avsätter även tid för att arbeta på egen hand mellan träffarna.

Produktionslyftets metodik

Instegsaktiviteten ger en inblick i Produktionslyftets Lean-baserade metodik för att stärka företagets förmåga att förbättra och förnya. Metodiken skapar förutsättningar för att arbeta systematiskt med att stärka företagets egen kraft att förändra och att konkret ta sig an prioriterade utmaningar.

Kärnaktiviteten i Produktionslyftet är ett 18 månaders utvecklingsprogram, där företagen stärker sin förmåga till förbättring och förnyelse utifrån sina egna förutsättningar och behov. Deltagande företag får hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling. Det finns även startprogram på cirka 12 veckor samt fortsättningsprogram.

Praktisk information

Målgrupp

Främst små och medelstora industriföretag eller industrinära tjänsteföretag. Även företag som ingår i koncerner kan delta.

Kostnad

Förslag: 16-20 timmars insats.

Förslag att IUC-bolag har en egen sida om startprogram där regional finansiering är tydlig (och ev info om att företag som inte är SMF får betala en annan summa).

Ska vi även ha det på Produktionslyftets hemsida och ange vad det kostar om företagen betalar hela kostnaden själva?
Kostnad inkl eller exkl resor?

Deltagare

En grupp på 4-10 personer som inkluderar högsta ledning, förändringsledare och facklig- eller medarbetarrepresentant samt relevanta delar av verksamheten.

Frågor och intresseanmälan

Annika Nilsson · 070-780 60 89 · annika.nilsson@ri.se

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer