Från fragment till helhet i Månsarp

Notis · 2019-08-22

Hos Månsarps Svets & Maskin har de under/efter sommaren diskuterat hur Lean kan optimera flödet, där mycket handlar om att prata med och lyssna på varandra. Flödeskartläggningen gav både bra diskussioner och driv i gruppen – bra att få upp en helhetsbild så att alla ser det alla känner fragment av. Mer information har David Andersson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer