Gemensam stolthet vid varje förbättring

Artikel · 2019-04-30

Andréas Kostenniemi från IUC Norr hälsar alla välkomna till det välbesökta inspirationsseminariet hos Brokk AB i Skellefteå den 15 mars 2019.

Det var ett drygt 50-tal deltagare på plats när IUC Norr, Luleå tekniska universitet (LTU) och Produktionslyftet bjöd in till inspirationsseminarium hos Brokk i Skellefteå, vilket mer än väl fyllde företagets två gästparkeringar … På plats var också Produktionslyftets Lean-coach Anders Sörqvist från iTid, som tidigare coachat Brokk. Inledde gjorde dock Andréas Kostenniemi från IUC Norr med att hälsa alla välkomna med ett särskilt tack till Brokks platschef Staffan Larsson för tillgången till deras lokaler.

Först ut som inspiratör var Felix Lundmark, doktorand på LTU och engagerad i projektet Produktion 4.0 som drivs av IUC Norr och LTU. Tanken är att stärka konkurrenskraften och stötta den digitala strukturomvandlingen hos tillverkande industriella små och medelstora företag (SMF) i Norrbotten och Västerbotten. Med inriktning mot SMF samt fokus på metallindustrin går mycket av Felix arbete ut på omvärldsanalys av ”4.0”.

Felix Lundmark från LTU berättade kunnigt om vad Industri 4.0 verkligen står för samt om projektet Produktion 4.0 som de driver tillsammans med IUC Norr.

Som 4.0 antyder så finns det tre tidigare industrirevolutioner. Den första inleddes på 1800-talet med dess ångkraft och mekanisering. Den andra kom i början av 1900-talet med elektricitet och löpande band, medan den tredje drog igång under andra hälften av 1900-talet med automatisering, datorer och IT. Den fjärde revolutionen innebär en sammankoppling av allt till allt större system. Vad ser vi för fördelar, vad har vi för förväntningar? Finns det någon som kan visa att de ligger på topp inom Industrie 4.0?

– Det är nog inte många som ligger i topp men å andra sidan är det kanske inte just det som ett företag behöver, avslutade Felix. Det är viktigt att reflektera över vilken nivå vi måste ligga på – den kanske räcker idag, men imorgon? – men det absolut viktigaste är att vara medveten om vad som händer.

Brokks platschef Staffan Larsson inspirerade verkligen när han berättade om företagets utveckling.

Att arbeta smartare, inte hårdare, är ett väletablerat talesätt som även Brokks platschef Staffan Larsson tog avstamp i. Smarta arbetssätt innebär bland annat att eliminera allt som är oviktigt. Det gäller att förenkla så långt som möjligt, men det är svårt. Som Churchill lär ha sagt: Ska jag tala i tre timmar krävs ingen förberedelse alls; ett tiominuterstal behöver jag 14 dagar för att förbereda!

– Samtidigt som vi förenklar måste vi behålla fokus på det som är nödvändigt och verkligen ge det utrymme, framhöll Staffan. Det går alltid att jobba lite smartare.

Brokk är världens ledande tillverkare av fjärrstyrda rivningsmaskiner. Deras koncept växer hela tiden på deras etablerade marknader och nya marknader tillkommer i rask takt. Den grundläggande idén är dock densamma: Utrustning anpassad för varje speciellt ändamål, säkert, effektivt, kraftfullt och lönsamt. 2016 firade företaget 40 år och i Brokk Group ingår idag flera varumärken såsom Darda, Bricking Solutions, Ahlberg Cameras och det senaste tillskottet Aquajet System. De är representerade i fler än 60 länder och har sålt till fler än 100. Vid saneringen efter Fukushima-olyckan 2011 omnämndes de som det enskild mest betydelsefulla privata företaget.

Brokk medverkade i Produktionslyftet 2013-2014 och de har fortsatt att följa den metodiken. Redan hösten 2012 beslutade de sig för att ge sig ut på en förändringsresa och sökte till Produktionslyftet, en åtgärd Staffan varmt rekommenderar. Själva Lean-resan har dock varit lite av en berg-och-dal-bana, vilket han ser som ganska naturligt när det gäller verksamhetsutveckling.

– En förändring innebär inte alltid en förbättring, medan en förbättring alltid innebär en förändring, konstaterade Staffan. Alla vill inte förändra, vi tycker ofta att det är skönt att ha det som det alltid har varit och alla reagerar olika vid en förändring.

Redan när arbetet med Produktionslyftet startade betonade fackrepresentanten i produktionsgruppen att arbetet inte bara fick omfatta produktionen; ”det är inte vi som ska skruva snabbare!” När arbetet sedan kom igång visade det sig mycket riktigt att de stora problemen inte låg i produktionen även om de upptäcktes där. Det rörde sig om att materialet inte var rätt, det var fel i underlagen, leveranserna var sena …

Anders Sörqvist från iTid, tillika Lean-coach inom Produktionslyftet, berättade om Produktionslyftets verksamhet och företagens utmaningar i samband med digitaliseringen.

– Dessa problem kunde nu produktionsgruppen ”trycka tillbaka” till styrgruppen för att åtgärdas där de skapades, berättade iTids Anders Sörqvist. Det blev tydligt var de verkliga problemen låg samtidigt som det växte en gemensam stolthet med varje förbättring.

Arbetet som inleddes med Produktionslyftet och som de sedan drivit vidare på egen hand går under namnet Företagslyftet. Tanken med det var att lyfta vikten av att hela företaget är med på resan, det är inte någonting som är begränsat till produktionen. När personalen fick satsningen presenterad för sig var det – med tanke på människans normala förändringsovilja – många som tyckte att de hade det bra som det var. Långsiktigt skulle de dock inte kunna överleva enligt Staffan.

– Sättet vi skulle jobba på fanns i den enskilde operatörens huvud, varför det blev lite olika varje gång, berättade Staffan. Det kan fungera i det lilla företaget men ett större måste ha kontroll på sina processer. Vi hade växt ur vår kostym, vi hade blivit vår egen värsta fiende.

Pedagogisk beskrivning av de olika initiativ som erbjuds företagen – en mycket bra översikt av Andréas Kostenniemi.

Enligt Staffan var alternativen att fortsätta som vanligt och lägga ner om tio år, eller att de omvandlade sig. Valet var inte svårt men resan skulle bli lång – och dessutom en resa med enkelbiljett. Alla skulle vara med, allt skulle ifrågasättas. För att klara deras målsättning med att inga större rivningsprojekt skulle starta utan att en Brokk-maskin fanns på plats var det en nödvändig satsning.

Brokk har idag taktad produktion; vid eventuella förändringar ska de veta förutsättningarna innan resurser omallokeras. Med varierad efterfrågan ska de ändå kunna producera klart veckans leveranser till torsdag för att ägna fredagen åt förbättringar och utveckling.

– Förr var det inte ett aktivt val utan när de hade lite att göra producerades det för lagret, maskiner som ofta fick demonteras och anpassas när sedan en ”riktig” beställning kom, förklarar Anders. Idag produceras bara vissa maskiner i lager för att klara den korta leveranstiden, resten produceras på kundorder – ett viktigt strategival.

”Hårda” effekter av Företagslyftet så här långt är bland annat en produktivitetsökning på drygt 50 procent, volymökning på cirka 80 procent och halverade fel vid slutkontroll – och halverat antal reklamationer. Deras vägledande principer – Rätt & komplett (rätt och i tid, ordning och reda etcetera), Standardiserade arbetssätt, Stötta & respektera varandra (hjälper varandra, letar inte syndabockar etcetera) och Ständig förbättring – är något som också går rätt in i lönesystemet; ”de som bidrar ska också ha något för det” som Staffan uttrycker det.

Idag kör de daglig styrning på alla avdelningar och 5S innebär så mycket mer än städning. Som jämförelse nämner Staffan översta lådan i köket med bestick, där det är ordning och reda i alla fack i de flesta hem. Sedan kommer lådan under med alla bra-att-ha saker … Hos Brokk är alla lådor i ordning, allt är standardiserat – något som även gäller i samarbetet med deras leverantörer. Det handlar inte bara om att beställa utan även om gemensam utveckling och flöden.

– Vi säljer mycket på vår ledtid och kvalitet och därför är detta avgörande även från våra leverantörer, konstaterar Staffan. Kunderna beställer först när de behöver en maskin och vår korta orderstock är kanske inte så bra för magsyran, men framgången har börjat synas och vi känner en trygghet i att maskinerna alltid levereras i tid.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer