Gruppens roll i helheten

Notis · 2019-05-21

Hos Dörr & Portbolaget i Vittaryd går pilotgrupp nummer två från klarhet till klarhet med många diskussioner kring daglig styrning, gruppens mål, gruppens roll i helheten och dragande flöden. Hur kan de kommunicera egna och andra gruppers behov, vad det innebär att vara flexibel både i den egna gruppen och mellan grupper? Gruppen har också identifierat flera områden för dem och övriga företaget att arbeta med för att få en så väl fungerande produktion som möjligt. Mer information har Malin Erikson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer