Implementering av nytt produktionssystem i Eskilstuna

Notis · 2020-04-06

EEPA AB

I mitten av mars följde Eskilstuna Elektronikpartner AB (Eepab) upp alla pågående aktiviteter kring sitt nya produktionssystem Eepab 2.0 samt implementeringen i verksamheten. Företaget är synkroniserat kring detta och de fortsätter arbetet med att plocka in utvalda delar från sin tidigare framtagna digitaliseringsstrategi. På grund av Covid-19 följs leveransläget minut för minut, men läget är ännu under kontroll och planer finns. Mer information har Niklas Olsson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer