Industriell transformation för klimat och konkurrenskraft

Notis · 2021-06-17

Med drygt 100-talet anmälda deltagare välkomnade Produktionslyftets Jenny Bramell till frukostseminariet ”Industriell transformation för klimat och konkurrenskraft” den 8 juni med Monica Bellgran, professor Industriell Produktionsledning & Föreståndare för Forskningsplattformen Industriell Transformation, KTH, Institutionen för hållbar produktionsutveckling.

Monica konstaterade att FNs klimatmål blir alltmer vedertagna även om 1,5-gradersmålet blir svårt att nå givet trenden. Tyvärr ser vi inte klimatet som en kris som vi ser på pandemin, där vi visar att vi kan. För klimatet saknar vi en ”sense of crises”. Vi kan inte lita på att tekniken ska lösa allt, beteenden och arbetssätt behöver också förnyas. Hur känsliga värdeförsörjningskedjorna är har vi alla fått se med resiliens och redundans som nya ledord.

Monica beskrev att transformation handlar om förändring nu men mot en okänd position, om att operera i det okända. Det är inte något som är lätt att förutsäga förutom att det innebär ett radikalt nytt läge, samtidigt som det är en möjlighet att uppfinna den nya framtiden. I Sverige arbetar vi mycket med omställning med många bolag som ställt om sin produktportfölj och sina produktionssystem många gånger genom åren, där både flyg- och fordonsindustrin är sådana exempel.

Så vi har nog en ganska god beredskap men det gäller att också integrera affärsmodellen, att sälja tjänster, framhöll Monica. Det cirkulära, resurseffektiva och biobaserde är exempel på vägar att gå. Digitalisering är till exempel i sig inte något självändamål, men vad det gör är att addera värde, ett förhållningssätt att lära från Lean. Förändringsledningen är också precis som i Lean central, med styrning och ledning. Vad vi borde göra är bland annat att se över våra styrelser, är de rätt riggade för en transformation?

Inom Green Kaizen, miljöförbättringsarbete, arbetar Monica och Martin Kurdve med vad produktionsmänniskor kan göra för miljön. Input och output i produktionssystemet, motivation på alla nivåer. Alla kan göra något och det är en enkel metod för att minska miljöbelastningen, men även kostnader.

Monica tipsade också om att det går att se en film där Astra Zeneca och Scania visar hur de arbetar med Green Kaizen – du kan se den här.

Seminariet avslutades med en kortare frågestund modererad av Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz. På frågan om vad företagen kan tänka på för att snabbt komma upp i hastighet menade Monica att det bästa är att sätta sig i sina team, i förbättringsgrupper, och diskutera det de ser omkring sig. Krångla inte till det, alla kan exempelvis göra något gällande avfallet.

– Gör det inte svårt, gör det i små steg!

Se det inspelade seminariet här!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer