Intresse och engagemang – inte bara ”ett jobb”

Ledare · Pernilla Melén • Vd AB Munkforssågar · 2015-03-27

På Munkforssågar har vi ett stort engagemang bland våra medarbetare, vilket vi är både stolta och glada över. Samtidigt är det något vi arbetat fokuserat med. I samband med vårt Lean-arbete har vi tydliggjort organisationen och skickat dryga dussinet medarbetare – från operatörer till ledning – på Produktionslyftets Lean-kurs på 7,5 högskolepoäng. Samsyn och engagemang är några av grundbultarna i alla väl fungerande organisationer.

Detta är också en av industrins största utmaningar: De som väljer att jobba inom industrin gör det ofta ”för att ha ett jobb”, det är sällan ett förhandsval byggt på engagemang. Att medarbetarna känner att de har betydelse ökar engagemanget och viljan, vi måste lära oss att väcka det intresset längre ner i åldrarna. Som företagare vill vi gärna ha något att bygga på, vi vill kunna vidareutveckla människor. Hur väcker vi det intresset tidigt? Tänk om vi kunde etablera ett teknikintresse, eller kanske snarare ett process- och organisationsintresse, redan i skolan? Det finns så mycket inom industrin som borde locka, allt från medansvar och kundkontakt till kompetensutveckling och arbetsresor – bara vårt företag har kunder över hela världen! Varför får vi inte fram det budskapet?

Vi och andra företag sponsrar Teknikcollege som i vår region har skrämmande få sökande, samtidigt som ”alla” vet att industrin är avgörande för vår välfärd och att industrin drivs av engagerade medarbetare. Tyvärr är det andra utbildningar som fångar våra ungdomar och många söker sig härifrån. Det här är en oerhört strategisk fråga, vi måste i ett tidigt skede kunna erbjuda dem ett spår in mot industrin. Munkforssågar har ett gott rykte och många sökande, vi har inga anställningsproblem men vi bör tänka på återväxten. Vi måste missionera för möjligheterna inom industrin, lyfta fram våra engagerade medarbetare som träffar våra kunder och deltar på mässor. De tar – och vill ha! – det ansvaret. De har viljan och drivet att göra rätt, något som bland annat Produktionslyftet varit en del i att bygga upp. Hur kan vi använda det engagemanget till att inspirera våra ungdomar?

Pernilla Melén • Vd AB Munkforssågar

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer