Kartläggning av öppna innovationsmiljöer

Notis · 2021-04-30

Det finns en stor efterfrågan inom den svensk tillverkningsindustri av miljöer som stärker företagens innovationsförmåga och kompetens inom nya avancerade teknologier. Nu släpper Produktion2030 en rapport som visar en kartläggning av öppna miljöer i Sverige som syftar till att öka innovation och digitalisering, och att testa nya tekniker, inom produktionsutveckling. I rapporten har tolv olika miljöer relevanta för produktionsområdet identifierats. Läs hela rapporten här!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer