Koncernbred Produktionslyftsmedverkan

Notis · 2021-01-11

Henjo Plåtteknik i Ljungby, som ingår i koncernen GLS Industries där ett företag tidigare medverkat i Produktionslyftet, startade under hösten 2020 sitt arbete med Produktionslyftet. I mitten av december avslutades den första fasen med förberedelser för överlämning och inspiration till pilotgruppen, som startar sitt uppdrag den 20 januari. Här handlar det om vikten av intern leveransprecision, hur efterkommande produktionssteg och helheten påverkas vid variationer och avvikelser i pilotgruppen och hur detta kan utvecklas på bästa sätt. Vid introduktionen av pilotområdet kommer Lean-spelet att genomföras och styrgruppen kommer att förmedla de insikter och ambitioner som identifierats för att skapa förutsättningar för motivation och intresse hos fler medarbetare. Mer information har Malin Erikson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer