Kort om Lean produktion på 7,5 högskolepoäng

Notis · 2021-05-07

För närvarande genomförs den 105e Lean produktion-kursen. Kursen, som skulle genomförts i Luleå, har startat på distans på grund av pandemin och är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. Deltar gör 21 deltagare från företag i norra Sverige samt ett företag i Kalmar, som alla träffas via Zoom. Deltagarna har historiskt sett alltid varit nöjda med kursen med ett betyg på 4,4 i snitt på en femgradig skala. Under det gångna året med pandemin har Lean produktion-kursen ändå kunnat genomföras med en närapå bibehållen tillströmning av deltagare; genomsnittet per kurs har varit 18 deltagare. Lärarna har det senaste året med gemensamma ansträngningar arbetat om kursen för att kunna genomföra den på distans. Inför hösten planeras en kurs med start i Göteborg den 31 augusti och en kurs med start i Södertälje den 29 september. Mer information om denna och andra kurser i utbudet har Anette Winter.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer