Kreativa idéer hos Esbe efter förbättringsdiskussioner

Notis · 2009-06-28

Hos Esbe i Reftele genomfördes i början av juni en förbättringsdiskussion med gruppledare och personal från Produktionsteknik/Underhåll där bland annat rutiner för förbättringsgrupperna togs fram och fastställdes. De hade en bra diskussion kring ärendehantering vid akuta stopp liksom en nyttig diskussion mellan Produktionsteknik/Underhåll och produktionsledarna. Kreativa idéer lyftes fram och även en plan för att rulla ut förbättringsgrupperna togs fram. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer