Kvalitetsdagen i Norrköping den 13 mars

Notis · 2013-02-28


Kvalitetsdagen genomförs den 13 mars vid Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping. Årets tema – Kvalitets- och verksamhetsutveckling, på bredden och på djupet – erbjuder kunskap om olika typer av utvecklings- och förbättringsarbete som pågår inom svenska företag och offentliga organisationer.

Organisationer som sjösätter stora förbättringsinitiativ av typen Lean, Six Sigma, Processutveckling eller Ledningssystem har ofta även ett behov av mer detaljerade kvalitetsmetoder och verktyg. Det behövs ett samspel mellan strategisk kvalitetsutveckling och operativt förbättringsarbete. Huvudtalare under Kvalitetsdagen är Bo Edvardsson, professor vid Karlstads universitet, och Eva-Lena Frick, vd för Vätternrundan. Programmet innehåller även seminarier och interaktiva workshopar i aktuella ämnen och metoder. Produktionslyftet kommer att vara representerat på plats. För ytterligare information, program och anmälan se www.iei.liu.se/q/kvalitetsdagen.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer