Lean-introduktion med engagemang och diskussion

Notis · 2019-06-28

Hos Mattsson Metal genomförde de i mitten av juni en Lean-introduktion med gruppen i pilotområdet, varmpressarna. Det var en bra dag med stort engagemang och mycket diskussioner kring det fortsatta arbetet. Dagen inleddes med att delar av styrgruppen presenterade tankarna kring företagets utmaningar och principer. Mer information har Marjo Särkimäki.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer