Lean, kultur och attraktiv arbetsplats

Notis · 2021-03-18

Hos Henjo Plåtteknik i Ljungby, ett företag inom GLS-koncernen, genomförde styrgruppen i början av mars en väl förberedd presentation för pilotgruppen. De tog upp vilka utmaningar som har identifierats, vilka principer de tror ska ta dem åt rätt håll och vikten av att arbeta med företagets kultur. Även hur kunderna ser på företaget togs upp liksom vad de kräver och förväntar sig idag och framöver. Pilotgruppen hade under resten av dagen många bra, intressanta och viktiga diskussioner kring det styrgruppen berättat med tanke på Lean, kultur och att vara en attraktiv arbetsplats. Mer information har Malin Ericson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer