Lean-seminarium med studiebesök

Notis · 2010-12-20

Den 7 december arrangerade Produktionslyftet tillsammans med IUC Wermland ett inspirationsseminarium i Sunne. Torsten Norén, vd på IUC Wermland och tidigare vd på Miller Graphics, berättade historien om hur Sunne har utvecklats från en bygd med utkomst från främst jord- och skogsbruk till en ort med industriell verksamhet inom främst flexografi.

Hans Reich inspirerade sedan deltagarna, 6o personer från 19 företag, om grunderna i Lean och varför vi behöver lära oss dem. Från Klässbols Linneväveri berättade vd Andreas Johansson om företagets Lean-uppstart via Produktionslyftet och samarbetet med coacherna Bosse Ericsson och Bosse Warg. Med fokus på att minska antalet lagerplatser i flödet och bara väva de produkter det finns behov av har de på kort tid ökat kassaflödet i företaget med 49%!

Tom Kolm (föreläser på bilden), WCM-koordinator och Erik Håkansson, Produktionschef på Tetrapak PM i Sunne, berättade sedan om Tetrapaks resa för att få det japanska TPM-institutets pris ”TPM Exellence Award”. Arbetet startade i början av 2010 och en slutrevision gjordes i november 2010. Seminariet avslutades med studiebesök på Tetrapak PM och Miller Graphics, som ligger före Tetrapak PM i tillverkningskedjan. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer