Leda hållbart med Lean

Notis · 2021-01-25

Välkommen till en inspirerande dag på temat ”Leda hållbart med Lean” den 5 februari i Södertälje. Förutom Produktionslyftets Lean-coacher Johanna Strömgren, föreståndare Leancentrum och ansvarig för livslångt lärande HPU/KTH Leancentrum, och Carolina Jarenius, Verksamhetsutvecklare och coach Leancentrum/KTH Leancentrum så deltar inte minst två representater från ett tidigare Produktionslyftsföretag, nämligen VD Jonas Regnér och produktchef Slobodan Carapic från Saltå Kvarn. Dessutom deltar föreläsare från såväl AstraZeneca och Scania liksom från Helix Competence Centre och Schuitemagroup. En välfylld dag utlovas med start från klockan 09:00 med en avslutade paneldiskussion vid 15:30. Här kan du ladda ner hela programmet – är du redan övertygad om ditt deltagande kan du anmäla dig här direkt. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta Pia Bernengo.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer